Voorwaarden

Partijen

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: klant (de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Sterstijl fotografie zoals omschreven op het inschrijfformulier) en Sterstijl fotografie ( fotografe Esther Befort).
Verplichtingen van Sterstijl fotografie

Sterstijl fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals datum en tijdstip en de hier omschreven voorwaarden.
Verplichtingen van de klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld op inschrijfformulier en de gecorrespondeerde  mail en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door verzending via de mail akkoord gegaan.

Eigendom En Rechten

Het eigendomsrecht van al het fotografisch materiaal blijft van Sterstijl fotografie. Sterstijl fotografie mag de foto’s uit uw fotoreportage publiceren op internet, in bladen of ter promotie.  Mocht u dit niet willen dan kunt u dat voor de reportage via de mail aangeven. De foto’s die Sterstijl fotografie verstrekt zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het inzetten van foto’s voor commerciële doeleinden is alleen in overleg toegestaan en met naamsvermelding van Sterstijl fotografie.

Het is niet toegestaan om de foto’s uit de privé map te kopiëren.

 

De offerte.

Sterstijl fotografie heeft u een offerte en/of een optie datum aangeboden. Aan deze offerte of datum kunnen geen rechten ontleend worden. Bij ingevuld inschrijfformulier en/ of een datum bevestiging via de mail is er sprake van een overeenkomst. De afspraak is definitief als de aanbetaling van 60,00 is voldaan.Bij afzegging binnen 24 uur voor de shoot worden de shootkosten in rekening gebracht. Bij afzegging voor 24 uur wordt er samen gekeken naar een nieuwe datum.

 

Betaling en bestelling

De bestelling dient een week nadat de foto’s online zijn gepubliceerd binnen te zijn bij Sterstijl fotografie, dit kan via de mail. info@sterstijl.nl

De betaling dient binnen 14 dagen na de ontvangen factuur binnen te zijn bij Sterstijl fotografie op rekeningnummer IBAN:  NL47 RABO 0175.4692.02 BIC: RABONL2U ten name van Sterstijl fotografie onder vermelding van het factuurnummer.

De bestelling ontvang u op een cd. Alleen de bestellingen van minisessies worden via Wetransfer gestuurd.

Ik raad u aan om de cd op diverse computers te kopiëren. Sterstijl is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging aan de cd. De foto’s die online hebben gestaan blijven 5 jaar bewaard.

 

Shoots

Een shoot (fotoreportage) duurt maximaal anderhalf uur, deze wordt vindt plaats in de studio Witte Vlinderweg 44  te Wormerveer  tenzij anders afgesproken.

 

 

 

 

F a c e b o o k
P i n t e r e s t